Net zoals ieder individu moet ook een onderneming de verantwoordelijkheden nemen om voor een evenwichtige balans tussen soclale, ecologische en economische issues te zorgen.

Op verschillende terreinen is Rikken Print maatschappelijk actief. Samen met een regionaal sociale werkplaats creëert  Rikken Print tijdelijke arbeidsplaatsen voor mensen met een achterstand en/of beperking om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en het gevoel voor eigenwaarde te vergroten. Over het algemeen zijn dit eenvoudige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld vouwen, plakken, insteken, verzamelen en inpakken van drukwerk, die prima geschikt zijn voor deze groep gemotiveerde mensen.

 

Diverse lokale en regionale instellingen en verenigingen worden door Rikken Print gesponsord waaronder sportclubs en een theater.

 

Nog zeer recent heeft Rikken Print zich  geconformeerd aan Stichting Bio Kinderrevalidatie, www.stichtingbio.nl/hoe-kunt-u-helpen. Deze organisatie streeft ernaar om de beperking van kinderen met een handicap zo onbelangrijk mogelijk te maken zodat ook zij even onbeperkt kunnen genieten. 

 

Als erkend leerbedrijf in de grafische industrie beiden wij leerlingen snuffel- of werkstageplaatsen aan. Wij proberen de jongeren op alle afdelingen mee te laten draaien zodat zij een goed beeld van ons interessante vak krijgen. Via ons uitgebreide netwerk van bedrijven en instellingen zijn stageplaatsen bij andere bedrijfstakken ook mogelijk.

 

Elektrische auto

Naast maatregelen, zoals het hergebruik van papier, chemieloze drukplaten en gifvrije inkten om het milieu te ontlasten heeft Rikken Print een elektrische auto aangeschaft om de klanten met minimale CO2-uitstoot te bezoeken.