Het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie) bundelt de georganiseerde sport in Nederland. De negentig aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samen ongeveer 27.000 verenigingen met in totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters. 

Met een in het oog springende cassette met zeven opleidingsboeken heeft bureau Diep (ontwerp en communicatie te Arnhem) een sterk visueel beeld gecreëerd voor de Kwalificatiestructuur van NOC*NSF. Deze bestaat uit een samenhangend geheel van kwalificatieprofielen en beroepscompetentieprofielen voor trainer-coaches, instructeurs, officials (scheidrechters, jury tijdens wedstrijden) en opleiders.

 

Op grond van betrouwbaarheid en prijs/kwaliteit verleende Diep de gehele opdracht, het produceren van de cassette en de zeven opleidingsboeken inclusief het op volgorde vergaren en vullen van de cassette, aan Rikken Print.

MVO

Rikken Print heeft een samenwerkingsverband met een regional sociale werkplaats. Zij bieden mensen met een handicap arbeid op maat in een ‘normale’ arbeidscultuur. De werknemers van de sociale werkplaats zijn gemotiveerd, betrokken en staan in voor de hoge kwaliteitseisen van Rikken Print.