Het implementatieteam Brandweerdoctrine wil de brandweerdoctrine en het kwadrantenmodel onder de aandacht brengen bij alle medewerkers van de operationele dienst en risicobeheersing.

Het implementatieteam heeft naast concrete producten op het gebied van trainingen en communicatie ook het Kwadrantenspel ontworpen. Met dit spel kunnen brandweermedewerkers op een leuke en leerzame manier met elkaar in discussie gaan over de toepassing van de doctrine en het kwadrantenmodel. Daarnaast is er ruimte om elkaar te bevragen op parate kennis over het brandweervak.

 

Na intensief overleg met het implementatieteam Brandweerdoctrine heeft Rikken Print zorg gedragen voor de productie van het gehele spel inclusief drukwerk, afwerken, vergaren en samenstellen. Het spel bestaat uit een doos met interieur, spelbord, kaarten met kennisvragen, casuskaarten, scoreformulieren, pionnen en een handleiding.

Creatief meedenken

Naast de daadwerkelijke productie, het creatief meedenken en/of adviseren in de concept- of ontwerpfase heeft Rikken Print de professionele kennis en kunde in huis om zorg te dragen voor de vormgeving en/of opmaak.